Cây Giống Sầu Riêng Nguyễn Văn Bình

Cây Giống Sầu Riêng Nguyễn Văn Bình

Ngày đăng: 26/06/2024 07:16 PM

  Sầu riêng có trên 30 giống, nhưng đến thời điểm hiện nay có một giống vượt trội hơn các giống sầu riêng hiện có ( kể cả giống sầu riêng Thái Lan . . . ) đó là: giống sầu riêng cơm vàng hạt lép được cục sở hữu công nghiệp chứng nhận, bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa sầu riêng- Ri.6 -Nguyễn Văn Bình

  Hiện công ty giống cây trồng Nguyễn Văn Bình cung cấp sầu riêng Musang King, Black Thorn, Monthon ... chất lượng, cây cao 2-3 cơi đọt xoay tàn, giao tận nơi Tây Nguyên, Đông Nam Bộ...

  Giống sầu riêng nói trên có nhiều ưu điểm:

  Dễ trồng, ít sâu – bệnh

  Năng suất cao, ngoại hình đẹp ( elip), màu sắc võ đẹp (vàng xanh), trái rụng không bị nứt, trái chín để được nhiều ngày

  Hạt lép, cơm dầy, vàng nghệ, cơm ráo, ngọt đậm và béo. Không bị sượng cơm

  Đạt huy chương vàng cấp quốc gia về sản phẩm(giống)

  Đạt giải nhất chất lượng lần đầu tiên năm 1999. Và liên tiếp đạt giải nhất chất lượng các năm tiếp sau.

  Đặc biệt Bộ Nông Nghiệp và PTNT xác định đây là giống cây trồng quí hiếm nên cấm xuất khẩu “giống” tại Quyết định số 69/2004/QĐ-BNN ngày 03/12/2004

  Đã qua, hiện tại và tương giống sầu riêng Ri.6 - Nguyễn Văn Bình đã và sẽ đem lại lợi ít kinh tế tốt nhất cho người trồng. Thị trường tiêu thụ sản phẩm trong nước rất lớn và có tiềm năng xuất khẩu.