Cây Giống Chợ Lách | Cây Giống Bến Tre | Giống Cây Trồng Nguyễn Văn Bình

-- Đôi nét về chúng tôi!

CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY TRỒNG NGUYỄN VĂN BÌNH

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN:

    Đây là nghề truyền thống được giữ gìn, kế thừa và phát triển lên một tầm cao mới. Cách đây hơn 40 năm, trại cây giống cây trồng Nguyễn Văn Bình được thành lập. Và do nhu cầu khách quan nên pháp nhân được chuyển đổi thành Công Ty TNHH Sản Xuất - Dịch Vụ - XNK giống cây trồng Nguyễn Văn Bình đã được hơn 10 năm.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG VỀ GIỐNG CÂY TRỒNG:

    1. Nuôi trồng, sản xuất, kinh doanh hơn 40 năm chủng loại cây ăn trái chất lượng cao. Được sản xuất bằng phương pháp hữu tính và vô tính, nhưng chủ yếu là phương pháp vô tính kỹ thuật cao.

Xem thêm
40 Năm kinh nghiệm

Giống cây chủ lực

"Giống cây trồng Nguyễn Văn Bình"

Giống cây mới

"Giống cây trồng Nguyễn Văn Bình"

Vì sau chọn chúng tôi

Giá Cả Hợp Lý

Chúng tôi cung cấp giống cây trồng

Uy tín chất lượng

Chúng tôi cung cấp giống cây trồng

Nhanh chóng và đúng hẹn

Chúng tôi cung cấp giống cây trồng

Kinh nghiệm lâu năm

Chúng tôi cung cấp giống cây trồng

Dịch vụ và bảo hành

"Giống cây trồng Nguyễn Văn Bình"

Video clip

Tin tức